Douane

Een belangrijke reden om een douane-expediteur in te schakelen is een snelle en correcte afwikkeling van uw douanezendingen bij de lokale douanekantoren.

F.I.T.S. Logistics verzorgt niet alleen het administratieve proces van de douaneaangifte, maar voegt ook kennis toe.

Als erkend douane-expediteur kunnen wij u adviseren, optreden als fiscaal vertegenwoordiger en uw douaneaangiften verzorgen. Op onze douaneafdeling werken uitsluitend medewerkers met beroepskwalificaties die onafhankelijk en deskundig te werk gaan.

F.I.T.S. Logistics is een AEO gecertificeerd bedrijf. In de praktijk betekent dit dat F.I.T.S. Logistics voldoet aan de strenge criteria die door de Europese Unie zijn opgesteld op het gebied van douanekennis, betrouwbaarheid en veiligheid. Door deze certificering zijn de efficiency en de snelheid van afhandeling gewaarborgd.

F.I.T.S.Logistics Holland
F.I.T.S.Logistics Holland Airfreight
F.I.T.S.Logistics Holland Dedicated
F.I.T.S.Logistics Holland Road Transport
F.I.T.S.Logistics Holland Warehouse
F.I.T.S.Logistics Holland Sea Freight
F.I.T.S.Logistics Holland Truck
F.I.T.S.Logistics Holland Warehousing
F.I.T.S.Logistics Holland Wegtransport
F.I.T.S.Logistics Holland Open Truck